HELP - editační systém

IIS (Imrahilovi Integrované Stránky)

Editační systém slouží k vytváření a úpravám příspěvků, akcí a některých stránek systému. Jedná se o poměrně mocný nástroj s mnoha možnostmi.
Základní je editační okno schopné zpracovávat formátovaný text a obrázky. Jeho možnosti jsou dány vaším prohlížečem, systém je odladěn na Explorer 6.0 a Firefox 1.0.7 a v dalších prohlížečích se dá jen doufat že bude správně chodit. Stejně tak mohou být problémy s nižšími verzemi prohlížečů. Explorer i Firefox se také chovají trochu odlišně a poskytují různé možnosti, naříklad pro editaci tabulek se zdá vhodnější Firefox, pro některé další věci Explorer.

Nastavení příspěvku (akce):

-titul - určitě vždy vyplňte korektním způsobem ještě před prvním uložením, významě napomáhá přehlednosti systému.
-přístupová práva - určuje standardním způsobem komu bude příspěvek určen.
-typ příspěvku (akce) - určuje ikonku která bude zobrazena v záhlaví v přehledu - vyplňte co nejvhodnější symbol pro přehlednost.
-výška - náhled, aktuálně, rozbalený - správné nastavení dá malinko práce. Příspěvek nebo akce je zobrazena v přehledu jako záhlaví s náhledem stránky; právě výšku tohoto náhledu lze nyní nastavit, dále pak výšku náhledu pro aktuální příspěvek (akci). Jelikož by se dalo jen problematicky zjišťovat výšku celé stránky je nutné ji sem také zadat pro případ úplně rozbaleného náhledu. Pro malé záznamy uveďte přimeřeně malou hodnotu pro všechny výšky stejnou - budou pouze 2 stupně rozvinutí/zavinutí příspěvku (akce).
-přidat termín - pro akce i příspěvky je velmi vhodné pro uspořádání a přehlednost zadat termín, tímto tlačítkem se přidá termín který lze následovně zadat.
-přihlašování k termínům - při zaškrtnutí mají uživatelé možnost přihlásit se k různým termínům, má smysl zejména při určování vhodného termínu pro akci, kdy se z několika vybere jeden, popřípadě lze takto jednoduše zjišťovat účast a to i pro akce pravidelné.
-termín - základní je zadání data (popřípadě času) a to pomocí ikonky kalendáře (hodin) v kolonce "od" a "do". Zadejte vše co nejjednodušeji, při vyplnění jen jedné z kolonek se akce prostě považuje za jednodenní. Při vícedenních akcích zadání času do termínu spíše znepřehledňuje a doporučuje se uvést až do textu. Následující kolonka slouží k vyjádření pravděpodobnosti konání akce na škále ok-procenta-X. Poslední políčko je pro stručnou poznámku k termínu. Následuje počet pravěpodobně zůčastněných/počet přihlášených. Termín se zruší tlačítkem X.
Pod editorem:
-zveřejnit - DŮLEŽITÉ - zaškrtnutí přidá příspěvek do seznamu zveřejněných příspěvků/akcí, jinak jej má jako rozepsaný jen autor a administrátor.
-zobrazit náhled - po uložení zobrazí náhled stránky.
-uprav galerii - umožňuje upravovat ve stránkách vložené fotogalerie editorem galerii - vyberte ve výběru požadované fotoalbum.
-vložit galerii - vloží do stránky fotogalerii a vstoupí do editoru galerii.

Editor formátovaného textu

upravený openWYSIWYG editor
Možnosti editoru jsou poměrně rozsáhlé ale s omezeními HTML kódu. Formátování textu se porovádí pomocí ikonek nad editačním oknem, většina má standardní tvar používaný k formátování textu, další důležité jsou především tyto:
HTML / TEXT - přepíná mezi formátovaným textem a html kódem který lze přímo upravovat - pro znalé HTML toto poskytuje nejširší možnost dosáhnout všeho co potřebují...
Časté je využití tabulek (tlačítko vlož tabulku) a HTTP odkazů (vlož odkaz).
Velmi důležité je vkládání příloh a obrázků po stisknutí ikonky se otevře okno umožnující provést akci. Po nalistování souboru a nastavení všeho co s tím souvisí se soubor fyzicky uloží na server, u obrázků se upraví velikost, případně se vytvoří miniatura a do stránky se vloží příslušný odkaz. Jednoduchým způsobem tak systém sám spravuje všechny přiložené soubory a obrázky. Pro omezení při přenosu nelze přenášet příliš veliké soubory (víc naž 4 MB). Prosím šetřete webový prostor stránek a neukládejte zbytečně velké soubory. Obrázky se sami upraví na zadanou velikost ale i zde velké objemy dat zdržují a přenos může trvat poměrně dlouho.

Nezapomeňte že je nutné stránku uložit jinak jsou vámi zanesené změny ztraceny...