HELP - editor galerií

IIS (Imrahilovi Integrované Stránky)

Galerie je vytvořena jako příspěvek obsahující fotografie (ve skutečnosti je to součást příspěvku který galerií může obsahovat i několik). Fotografie jsou v galerii zobrazeny jen jako miniatury v určeném rozměru (a v plné velikosti se objeví po kliknutí myší) a jsou uspořádány do tabulky (na šířku stránky). Fotografie i miniatury jsou uloženy na serveru jako přílohy příspěvku. Vytvářet je lze snadno v editoru fotogalerií prostým přidáváním fotografií a komentářů...

Nastavení galerie - nově vytvářená

Před vkládáním fotografií je třeba nastavit několik parametrů:
-titul - určitě vždy vyplňte korektním způsobem ještě před prvním uložením, významě napomáhá přehlednosti systému.
-přístupová práva - určuje standardním způsobem komu bude příspěvek určen.
-přidat termín - pro akce i příspěvky je velmi vhodné pro uspořádání a přehlednost zadat termín, tímto tlačítkem se přidá termín který lze následovně zadat.
-termín - základní je zadání data (popřípadě času) a to pomocí ikonky kalendáře (hodin) v kolonce "od" a "do". Zadejte vše co nejjednodušeji. Termín se zruší tlačítkem X.
-velikost obrázků
originál - všechny vkládané fotografie jsou zmenšeny tak aby se vešli do tohoto nastaveného rozměru.
miniatura - velikost miniatury zobrazené v přehledu fotogalerie, pokud použijete hodnotu X*Y dojde u fotek na výšku k příslušnému oříznutí na spodku a vršku na "ležatý" rozměr, při použití L max rozměr budou mít miniatury fotek na výšku a na délku jiné rozměry...

Nastavení galerie - vložená do příspěvku

-velikost obrázků
originál - všechny vkládané fotografie jsou zmenšeny tak aby se vešli do tohoto nastaveného rozměru.
miniatura - velikost miniatury zobrazené v přehledu fotogalerie, pokud použijete hodnotu X*Y dojde u fotek na výšku k příslušnému oříznutí na spodku a vršku na "ležatý" rozměr, při použití L max rozměr budou mít miniatury fotek na výšku a na délku jiné rozměry...

Editor galerie

Fotografie se vkládají pomocí tlačítka foto popřípadě foto s popiskou pod kdy se vloží text zadaný v popisce pod foto. Vložit lze namísto fotografie jen samotnou popisku. Fotografie se vkládají vedle sebe na rozměr asi 730 bodů šířky a pak se pokračuje dalším řádkem. Nový řádek začnete dříve tlačítkem pro vložení popisku & nový řádek čímž se vloží i popiska vedle poslední fotografie až dokonce řádku.
Editor nemožňuje nějaké přemísťování fotografií a popisek pouze smazání poslední buňky (fotografie nebo popisky), nebo celého posledního řádku. Případné složitější změny lze následovně provádět v editoru příspěvku spíše však přímo v HTML kódu, zde je nutné nesmazat komentáře ohraničující fotogalerii.
Pro zveřejnění fotogalerie použijte ukončit a zpřístupnit.
Další úpravy (vkládání) fotogalerie jsou následovně možné přes
editační systém - úprava galerií, nebo libovolné přímo v něm.